Psychologické centrum vzniklo s cieľom poskytovať komplexné služby pre čo najširší okruh ľudí. V našom centre ponúkame odborné a kvalifikované konzultačné, poradenské a tréningové služby pre:

- deti predškolského a mladšieho školského veku so zameraním na rozvoj školských zručností, stimuláciu vývinu

- dospievajúcich, ktorí sa vo svojom vývine potýkajú s ťažkosťami v osobnostnom vývine, s rešpektovaním hraníc v ich správaní

- dospelých, ktorí sa rozhodli vystrčiť hlavu z piesku a našli odvahu viac sami sebe porozumieť a zmeniť tie vzorce správania, ktoré sa už stali nefunkčnými

- partnerov, ktorí sa na spoločnej ceste navzájom stratili a nedarí sa im nájsť cestu k sebe

- rodičov, ktorí potrebujú upevnenie vo svojich rodičovských kompetenciách a hľadanie čo najvhodnejších výchovných prístupov a ich uplatňovania pri riešení problémov vo výchove.

Takéto vedenie Vám môže pomôcť lepšie sa zorientovať v akutálnej situácii, porozumieť svojmu prežívaniu a ťažkostiam, upevňovať sa v zmene doterajšieho spôsobu fungovania s cieľom zlepšiť kvalitu svojho života.

Ide o proces, ktorý napomáha klientovi vyrovnať sa s problematickými aspektami jeho života. Dochádza tak k úprave príznakov, ktoré sa u klienta objavujú, k osobnostným zmenám a zlepšovaniu porozumenia človeka sebe samému.

 

Nájdete nás v administratívnej budove Stavoprojekt na Robotníckej ulici č.6 na 3.poschodí vľavo. Parkovanie je možné na vyhradených miestach priamo pred budovou (ich počet je však limitovaný) alebo na parkovacích miestach na Hornej ulici, v okolí Polikliniky alebo na Námestí Slobody.

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.