Konzultácia a poradenstvo pre páry

Práca s párom je zameraná na riešenie problémov medzi partnermi, manželmi. Poskytuje priestor pre preskúmanie obtiažnych pocitov medzi partnermi bez hodnotenia. Úlohou nie je súdiť a dávať rady, ale vytvárať bezpečné prostredie pre lepšie uvedomenie si toho, čo sa v partnerstve naozajo odohráva, posunúť sa o krok vred a robiť rozhodnutia na základe hlbšieho porozumenia.

Párová terapia pomáha nahliadať na problém z širšej perspektívy, lepšie poznať seba samého i svojho partnera, porozumieť tomu ako vnútorné prežívanie ovplyvňuje každodennú skúsenosť. Zároveň ponúka priestor pre učenie sa novým schopnostiam a zručnostiam a hľadať konštruktívnejšie, efektívnejšie stratégie riešenia konfliktov.