Konzultácia a poradenstvo pre rodiny

 

Práca s rodinou vychádza z predpokladu, že rodina je systém, ktorý je vzájomne prepojený.Ťažkosti niektorého z členov rodiny ako systému môžu tak byť dôsledkom celého rodinného systému a zároveň vplývať na rodinu a jej členov.

Práca s celou rodinou môže vytvoriť priestor pre spoločné hľadanie cesty von zo začarovaného kruhu, v ktorom rodina uviazla. Táto cesta vedie cez zlepšenie komunikačných stratégií, rešpektovanie a otvorenie sa novým spôsobom vzťahovania sa k sebe i ostatným členom rodinného systému.

Rodinná terapia má svoje využitie ako u dospelých tak aj detských klientov. Často sa využíva napr. pri poruchách správania, psychosomatických ochoreniach, poruchách príjmu potravy, závislosti a pod.