Pre rodičov detí s rizikovým správaním

Rodičmi sa nerodíme, rodičmi sa stávame. Táto veta často zaznieva pri práci s rodičmi, ktorých dieťa sa „vymklo“ z pod kontroly. Rodičovstvo je celoživotným procesom.

Naša dlhoročná práca s mladými ľuďmi s rizikovým správaním ukazuje ako dôležité je podchytiť problémy hneď v ich začiatkoch, kým sa zafixujú.

Obdobie dospievania býva často kritickým čo sa týka zraniteľnosti mladého človeka pri jeho konfrontácii so svetom. Nie každému sa však podarí ustáť takúto konfrontáciu bez ujmy a môže vybočiť z cesty, ktorou bol od detstva vedený.

Rodičia sú často zaskočení a nevedia ako reagovať. Ich vlastné pocity hnevu, alebo naopak smútku a sklamania môžu nechtiac nevedome problém prehĺbiť.

Pri práci s rodičmi detí s rizikovým správaním zvyčajne kombinujeme:

  • individuálne vedenie rodičov s cieľom posilniť ich rodičovské kompetencie,

  • individuálne vedenie dieťaťa/mladého človeka s cieľom prehĺbenia uvedomenia si dôsledkov svojho správania a možností jeho korekcie,

  • prácu s rodinou s cieľom nápravy vzťahov v rodine a zlepšenia vzájomnej komunikácie.