Skupinová práca

Práca so skupinou využíva pre účely osobnostného rastu a rozvoja vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny. Je vhodnou metódou u klientov, ktorých problémy majú širší sociálny kontext, u klientov, ktorí majú záujem o prehĺbenie porozumenia vlastného fungovania v medziľudských vzťahoch, zlepšenie schopnosti komunikácie a spolupráce.

Skupina ponúka možnosť nahliadnuť na problém z viacerých uhlov pohľadu, získať spätnú informáciu, zvažovať prístupy a riešenia.

Práca so skupinou prebieha v počte 7-12 účastníkov.

Pri skupinovej psychoterapii pracujú dvaja terapeuti, aby sme zaistili vyrovnaný mužsko-ženský pohľad a vytvorili bezpečný priestor pre mužov i ženy