Platobné podmienky

 

- individuálna konzultácia a poradenstvo                                                              25€/50min

- konzultácia a poradenstvo pre páry                                                                    40€/60min

- konzultácia a poradenstvo pre rodiny                                                                 40€/60min

- skupinová práca                                                                                                 10€ za 1 účastníka

- individuálny stimulačný program                                                                        15€

- cvičná psychoterapia pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov              20€/50min

- supervízia individuálna                                                                                       25€/50min

- psychodiagnostika dospelých                                                         30€/60min

                                                                                                         10€ za každých ďalších 30 minút

- psychodiagnostika detí a dospievajúcich                                         30€/60min

  (vyšetrenie, vyhodnotenie, testový materiál)                                    10€ za každých ďalších 30minút

  rozsah psychologickej diagnostiky závisí od cieľa vyšetrenia a veku

- kompletná správa z psychologického vyšetrenia detí a dospievajúcich                     15€

  (pre potreby školského zariadenia, iného poradenského zariadenia, rodiča a ďalších inštitúcií)

- psychologické poradenstvo a interpretácia výsledkov vyšetrenia dieťaťa s rodičmi 20€/50min

 

 

Cenník je platný od 1.2.2018