PhDr. Mária Kvasnová (tel.č.: 0907 818555)

Vzdelanie:

ukončené vysokoškolské štúdium so zameraním na psychologickú starostlivosť na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

ukončenie dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoterapii zameranej na klienta

dvojročný výcvik v arteterapii u M. Bažantovej v Hradca Králové

Odborná prax:

- od roku 2005 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica ako terapeut

- 2009-2011 Resocializačné zariadenie Návrat Kráľová ako arteterapeut