Mgr. Ivana Ladomerská (tel.č.: 0905 960292)

Vzdelanie:

2001 - ukončené vysokoškolské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

2008 - ukončenie dlhodobého výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii

2014 - ukončenie špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Odborná prax:

2001-2010 Pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica, úsek starostlivosti o deti mladšieho školského veku

od 2010      psychológ v Detskom domove Moštenica

od roku 2010 - školský psychológ v ZŠ Narnia Banská Bystrica

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenská komora psychológov - vydaná licencia na výkon zdravotníckej praxe